WiFiMax

Najnovija, najzanimljivija, najbrža i najpovoljnija Wireless ponuda Novi Sad Network-a je WifiMAX. U pitanju je najnovija bežična tehnologija sa trenutnim brzinama od 5 do 100 Mbps. Prednosti bežičnog interneta: Jednostavna instalacija …